Dự toán chi phí cho Xe Prado 2.7 AT
Giá xe Prado 2.7 AT : 2.379.000.000 đ
Lệ phí trước bạ : 237.900.000 đ
Phí đăng kiểm : 340.000 đ
Phí bảo trì đường bộ : 1.560.000 đ
Bảo hiểm dân sự : 943.400 đ
Bảo hiểm 2 chiều : 35.685.000 đ
Phí biển số : 1.000.000 đ
Phí dịch vụ đăng ký : đ
Tổng cộng : 2.656.428.400 đ