Dự toán chi phí cho Xe Prado 2.7
Giá xe Prado 2.7 : 2.628.000.000 đ
Lệ phí trước bạ : 262.800.000 đ
Phí đăng kiểm : 90.000 đ
Phí bảo trì đường bộ : 1.560.000 đ
Bảo hiểm dân sự : 944.000 đ
Bảo hiểm thân xe : 26.280.000 đ
Phí biển số : 200.000 đ
Phí dịch vụ đăng ký : đ
Tổng cộng : 2.919.874.000 đ