Dự toán chi phí cho Xe Prado 2.7 AT
Giá xe Prado 2.7 AT : 2.628.000.000 đ
Lệ phí trước bạ : 262.800.000 đ
Phí đăng kiểm : 340.000 đ
Phí bảo trì đường bộ : 1.560.000 đ
Bảo hiểm dân sự : 943.400 đ
Bảo hiểm thân xe : 28.908.000 đ
Phí biển số : 1.000.000 đ
Phí dịch vụ đăng ký : đ
Tổng cộng : 2.923.551.400 đ